รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (7.5 MB) 09/05/2565
จ้างโครงการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ Cloud 
PDF icon ดาวน์โหลด (286.79 KB) 26/04/2565
จ้างรื้อถอนป้าย สติ๊กเกอร์ และซ่อมเเซมความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานในพื้นที่ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ
PDF icon ดาวน์โหลด (313.61 KB) 22/04/2565
ประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (4.29 MB) 12/04/2565
จ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออม สำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.48 MB) 28/03/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.47 MB) 09/02/2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4.93 MB) 09/12/2564
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
PDF icon ดาวน์โหลด (9.6 MB) 24/11/2564
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (8.53 MB) 20/11/2564
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (9.62 MB) 03/11/2564

Pages