ประกาศเชิญชวน

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (7.58 MB) 02/04/2567
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (7.61 MB) 19/02/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ซองจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแจ้งสมาชิกอายุครบ 60 ปี หรือสมาชิกกรณีอื่น ๆ เพื่อนำส่งไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (1.18 MB), PDF icon ดาวน์โหลด (4.41 MB) 14/02/2567
ประกาศผู้ชนะงานสมัครบริการ SETSMART เพื่อรับบริการระบบฐานข้อมูล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
PDF icon ดาวน์โหลด (35.79 KB) 08/01/2567
ประกาศประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (1.23 MB), PDF icon ดาวน์โหลด (20.4 MB) 01/12/2566
ประกวดราคางานจ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์ - ผ่านช่องทาง Line Official กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
PDF icon ดาวน์โหลด (4.09 MB) 30/11/2566
ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงต้นไม้ใหญ่ กอช. ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.3 MB) 30/11/2566
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
PDF icon ดาวน์โหลด (9.97 MB) 21/11/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานจ้างเผยแพร่ สปอตโฆษณา กอช. ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (5.44 MB) 06/10/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล โรลอัพ และชุดจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับหน่วยบริการสมาชิก และเครือข่ายของ กอช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
PDF icon ดาวน์โหลด (3.5 MB) 20/09/2566

Pages