รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.62 MB) 21/03/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตเสื้อโปโล (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน) พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.1 MB) 20/03/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (703.35 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (7.13 MB) 14/11/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4 MB) 08/11/2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.27 MB) 26/09/2565
ประกาศเชิญชวณประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.42 MB) 02/09/2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.68 MB) 19/08/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (7.5 MB) 09/05/2565
ประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2565 กองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (4.29 MB) 12/04/2565
จ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิมพ์รายการเคลื่อนไหวเงินออม สำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.48 MB) 28/03/2565

Pages