รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล โรลอัพ และชุดจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับหน่วยบริการสมาชิก และเครือข่ายของ กอช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
PDF icon ดาวน์โหลด (3.5 MB) 20/09/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างผู้ดำเนินการพิมพ์และบริหารจัดการสมุดเงินออม กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
PDF icon ดาวน์โหลด (8.13 MB), PDF icon ดาวน์โหลด (50.04 MB) 26/06/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการบริหารความต่อเนื่องของ กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (10.27 MB) 23/05/2566
ประกาดราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (5.65 MB) 16/05/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4.12 MB) 18/04/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.62 MB) 21/03/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตเสื้อโปโล (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน) พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.1 MB) 20/03/2566
ประกาศประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทย และที่ทำการปกครองอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (703.35 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (7.13 MB) 14/11/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4 MB) 08/11/2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.27 MB) 26/09/2565

Pages