รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน  ให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (9.66 MB) 01/10/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (8.63 MB) 20/09/2564
ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบเชื่อมเครือข่าย Linkage Center กองทุนการออมแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
PDF icon ดาวน์โหลด (686.6 KB) 29/06/2564
ประกาศประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนการแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.23 MB) 08/06/2564
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร  ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (4.48 MB) 25/05/2564
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (703.9 KB) 13/05/2564
ประกาศงานเช่าศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ Cloud ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (2 MB) 22/12/2563
ประกาศงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (1.7 MB) 01/12/2563
ประกวดราคาจัดซื้อระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (959.18 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (591.45 KB) 26/11/2563
ประกวดราคาจ้างจัดหาของสมนาคุณเสื้อยืดคอกลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDF icon ดาวน์โหลด (655.53 KB), PDF icon ดาวน์โหลด (230.09 KB) 23/11/2563

Pages