รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์สมุดเงินออมกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (971.38 KB) 05/05/2563
ประกวดราคาจัดจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลม กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (2.2 MB) 21/04/2563
ประกวดราคางานจ้างผลิตกระเป๋าผ้าเดินทาง กอช. พร้อมจัดส่ง “โครงการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อรักษาสมาชิก”)
PDF icon ดาวน์โหลด (927.05 KB) 13/04/2563
ประกวดราคางานจ้างผลิตเสื้อเปาโล (สำหรับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน)
PDF icon ดาวน์โหลด (2.64 MB) 20/03/2563
ประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งการยืนยันการเป็นสมาชิกชนิดปิดผนึกเป็นซอง (Self Sealer) และซองจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแจ้งสมาชิกอายุครบ 60 ปี เพื่อนำส่งไปรษณีย์
PDF icon ดาวน์โหลด (516.23 KB) 11/12/2562
ประกวดราคางานจ้างโครงการจัดหาผู้ดำเนินงานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.42 MB) 09/12/2562
ประกวดราคางานจ้างงานจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader) สำหรับหน่วยงานเครือข่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ (กรมการปกครอง)
PDF icon ดาวน์โหลด (485.6 KB) 19/11/2562
ประกวดราคางานจ้างผลิตป้ายอะคริลิค กอช. พร้อมวัสดุแขวนป้าย และผลิตโรลอัพ กอช. สำหรับหน่วยงานเครือข่าย
PDF icon ดาวน์โหลด (3.66 MB) 13/11/2562
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (541.03 KB) 01/11/2562
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (3.68 MB) 21/10/2562

Pages