รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (3.64 MB) 17/09/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (517.96 KB) 11/09/2562
ประกวดราคางานจัดจ้างดำเนินการโครงการส่งข้อความสั้น SMS สื่อสารข้อมูล กอช. และกระตุ้นการออมต่อเนื่อง
PDF icon ดาวน์โหลด (532.85 KB) 09/09/2562
ประกวดราคางานจ้างผู้บริหารงานด้านจัดการเอกสารของ กอช. เพื่อการสแกนและส่งเข้าจัดเก็บคลังเอกสาร
PDF icon ดาวน์โหลด (2.39 MB) 23/08/2562
ประกวดราคางานจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (2.1 MB) 21/08/2562
ประกวดราคาจัดจ้างจัดจ้างทำพัดสปริง กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (484.62 KB) 01/08/2562
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการ โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (510.33 KB) 31/07/2562
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center)
PDF icon ดาวน์โหลด (3.21 MB) 30/07/2562
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (2.52 MB) 19/07/2562
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการสแกนเอกสารของ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
PDF icon ดาวน์โหลด (374.03 KB) 07/05/2562

Pages