รายการ

วันที่ประกาศ
ประกวดราคางานจ้างจัดหาพัด, ถุงพลาสติกสานลายกระสอบ และกระเป๋าผ้าร่มกันน้ำ กอช. 
PDF icon ดาวน์โหลด (1.36 MB) 14/06/2561
ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการกองทุนการออมแห่งชาติประจำปี 2561 
PDF icon ดาวน์โหลด (7.31 MB) 30/05/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณวงจรเครือข่ายความเร็วสูง สำหรับระบบทะเบียนสมาชิห และระบบสารสนเทศกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (1.91 MB) 24/05/2561
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูล Oracle ระบบทะเบียนสมาชิก กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (1.86 MB) 11/05/2561

Pages