พิธิลงนาม MOU ร่วมกับ พอช. สถานที่ จ.นครสวรรค์

วันที่กิจกรรม: เสาร์, มิถุนายน 18, 2565