วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. และรับชำระเงินออมสะสมผ่านศูนย์ให้บริการพาร์ทเนอร์คนขับ (Grab Driver Centre) โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของ กอช. ได้เข้าถึงการออมครอบคลุมทุกมิติเพิ่มมากขึ้น ณ โถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

, , , , ,