วันนี้ (27 ต.ค. 64) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เพื่อให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณแก่กลุ่มลูกค้ามุสลิม สมัครและส่งเงินออมสะสมกับ กอช. ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารคิวเฮ้าส์อโศก)

 

, , , , , ,