พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ GRAB

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการออม กับ GRAB 

เวลา 10.30น -12.00 น. สถานที่ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักปลัดกระทรวงการคลัง 

 

วันที่กิจกรรม: พฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2563