พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ เมื่อมีประกันสังคมทำอย่างไร