มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอ หาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 

โดยมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

"สมัคร/ออมต่อเนื่อง ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร  พร้อมรับของที่ระลึก สอบถาม 020499000"

วันที่กิจกรรม: ศุกร์, มกราคม 27, 2566 ถึง อาทิตย์, มกราคม 29, 2566