มีข่าวดีมาบอก...

สมาชิก กอช. ออมเงินสะสมเพิ่มได้แล้ว สูงสุด 30,000 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบตามช่วงอายุสูงสุด 1,800 บาทต่อปี

เมื่ออายุ 60 ปี เตรียมรับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อย่ารอช้ามีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้เลย

ไลน์ กอช. “@nsf.th”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000