2567

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

PDF icon Download (30.79 KB)

2566

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

PDF icon Download (38.79 KB)

2565

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

PDF icon Download (35.5 KB)

2564

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

PDF icon Download (35.41 KB)

2563

รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

PDF icon Download (40.5 KB)