ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ยกเลิกประกาศราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณประจำปี พ.ศ. 2566
PDF icon ดาวน์โหลด (267.99 KB) 26/04/2566
ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565
PDF icon ดาวน์โหลด (223.21 KB) 22/04/2565
ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กอช. พร้อมทั้งนำส่งไปรษณีย์ไทยและที่ทำการปกครองอำเภอ
PDF icon ดาวน์โหลด (344.99 KB) 22/11/2564
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้สอบบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับงวดปีบัญชี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (281.82 KB) 19/11/2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน
PDF icon ดาวน์โหลด (292.81 KB) 27/09/2564
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (475.82 KB) 18/05/2564
ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (39.57 KB) 01/12/2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (194.67 KB) 31/10/2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (160.71 KB) 30/07/2562