ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนสมาชิกสำหรับเครือข่ายและโมบายแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน
PDF icon ดาวน์โหลด (292.81 KB) 27/09/2564
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (475.82 KB) 18/05/2564
ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
PDF icon ดาวน์โหลด (39.57 KB) 01/12/2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น MobileSave และ NetSave กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (194.67 KB) 31/10/2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. 2562
PDF icon ดาวน์โหลด (160.71 KB) 30/07/2562