“รมว.คลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการรับสมัครสมาชิก กอช. สถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานตรวจเยี่ยมหน่วยบริการรับสมัครสมาชิก กอช. สถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ และสถาบันการเงินชุมชนส้มป่อย ในกิจกรรมส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานกับกองทุนการออมแห่งชาติ และสมาชิกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นางสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนการออมแห่งชาติ และนางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และสมาชิก กอช. ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำขั้นตอนวิธีการสมัครเป็นสมาชิก กอช. การส่งเงินออมสะสม การตรวจสอบยอดเงินออม และการใช้แอปพลิเคชัน กอช. ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

, , , , , , , ,