รู้จัก กอช.

พี่ฟ้าชวนเยาวรุ่นออม

เยาวรุ่นสมัยนี้ ไม่ออม ไม่ลงทุน ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะโลกยุคใหม่ของเรากำลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงวัย ต้นทุนที่ดีที่สุดของการลงทุนนั่นคือระยะเวลา ที่ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งมีโอกาสรับผลลัพธ์การลงทุนแบบทวีคูณ การออมและการลงทุนจึงยิ่งมีความสำคัญสำหรับพวกเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต้นแบบที่สร้างวินัยการออมกับ กอช. 100%

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

เจาะลึกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต้นแบบที่สร้างวินัยการออมกับ กอช.

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561

แนวทางการส่งเสริมการออมกับ กอช. ตัวแทนกอช. ประจำหมู่บ้าน

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคใต้)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคกลาง)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคตะวันออกเหนือ)

แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจการออม กับ กอช. (ชนะเลิศภาคเหนือ)

SEND BY KTB Netbank

การใช้แอป กอช. (สำหรับ สมาชิก กอช.)

กอช. ชวนเยาวชน ออมเงินเพื่ออนาคต

หนังสั้น ออม เดอะมูฟวี่ (3 นาที)

หนังสั้น ออม เดอะมูฟวี่ (9 นาที)

เพลง กองทุนการออมแห่งชาติ (ออมไม่อด)

ออมดี 3 เด้ง

ตัวอย่างหนังสั้น ออมไม่อด

หนังสั้น "ออมไม่อด" (3นาที)

หนังสั้น "ออมไม่อด" (7 นาที)