“สมาชิก กอช. ติดตามยอดเงินออมของตนเองได้ 2 ช่องทาง

ทั้งแอปพลิเคชัน กอช. หรือรับสมุดเงินออมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ”

         กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เพิ่มความมั่นใจในการออมเงินให้สมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถดูยอดเงินออมและเงินสมทบของตนเอง ทั้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. หรือรับสมุดเงินออมสะสมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

         นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  สมาชิก กอช. สามารถติดตามเงินออมสะสมและเงินสมทบของตนเองได้ 2 ช่องทาง ทั้งรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” และรับสมุดเงินออมที่ธนาคารออมสิน เป็นทางเลือกสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีความต้องการรับสมุดเงินออม สามารถติดต่อขอรับสมุดเงินออมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดงบัตรประชาชนเท่านั้น  ทั้งนี้ สมาชิก กอช. ที่ไม่สะดวกรับสมุดเงินออม สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับสมุดเงินออมแทนได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ กอช. หมวดแบบฟอร์มต่างๆ กรอกตามแบบฟอร์มและติดต่อขอรับสมุดเงินออมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเช่นเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

,