สมาชิก กอช. สมัครใช้บริการ “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” เพื่อออมกับ กอช. ได้แล้ววันนี้

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนสมาชิก ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมรายเดือน และรับสิทธิเงินสมทบจากรัฐทุกเดือนตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  ปัจจุบันสมาชิก กอช. สามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) ได้ที่ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และเพิ่มเติมที่ได้ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือนเพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กอช. เข้าบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงิน

ที่ผู้สมัครประสงค์หักบริการขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน ทำให้สมาชิก กอช. ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐทุกเดือนตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ในอนาคต และช่วยลดการเดินทางในสถานการณ์โควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”