สมาชิก กอช. สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมปี 2566 (statement ) ทาง แอป กอช. ได้แล้ววันนี้

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แจ้งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินออมปี 2566  (statement)  ได้แล้วบนแอปพลิเคชัน กอช.เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารใบแจ้งยอดเงินออมปี 2566 (statement )  ให้กับสมาชิก กอช. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ตามที่อยู่ของสมาชิก ที่ได้แจ้งข้อมูลกับ กอช.)  และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ทางแอปพลิเคชัน กอช. ได้แล้ววันนี้ เพื่อให้สมาชิกทราบยอดเงินออมประจำปีและใช้ในการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ตามจำนวนเงินที่สมาชิกออมกับ กอช. ในปี 2566 (สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์เท่านั้น)

 

ทั้งนี้ กอช. ได้แสดงเอกสารใน my e-tax ของกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา กรณีที่แสดงใน my e-tax แล้วกรมสรรพากรยังเรียกเอกสารกับทางสมาชิก แนะนำให้สมาชิกส่งเอกสารให้กับกรมสรรพากร โดยสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 หรือ Line: @nsf.th ในวันและเวลาทำการ เพื่อให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับสมาชิก  (ตามที่อยู่ของสมาชิก ที่ได้แจ้งข้อมูลกับ กอช.)

กองทุนการออมแห่งชาติ   สมาชิกกองทุน   ลดหย่อนภาษี