สมาชิก กอช. หรือ ผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก สมัครบริการ “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  เข้าบัญชีเงินออมต่อเนื่อง” พร้อมรับของที่ระลึก “กระเป๋าผ้าร่มพับได้”

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนสมาชิก หรือผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยอำนวยความสะดวกการออม พร้อมรับสิทธิเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ เพียงดำเนินการสมัครบริการได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับกระเป๋าผ้าร่มพับได้ จัดส่งให้ถึงบ้าน

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  สมาชิก กอช. หรือ ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) ได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กอช.     เข้าในบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครบริการตั้งแต่ 100 - 1,100 บาทต่อเดือน ทำให้สมาชิก กอช. ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐอย่างต่อเนื่องตามช่วงอายุ รวมทั้งไม่ต้องกังวลว่าจะลืมส่งเงินออม และช่วยลดการเดินทางในสถานการณ์โควิด-19

         ทั้งนี้  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับของที่ระลึกจาก กอช. กระเป๋าผ้าร่มพับได้” จัดส่งให้ถึงบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

 

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”