วันนี้ (3 มี.ค. 65) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนา "สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"  โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ พร้อมสร้างความตระหนักเรื่องการวางแผนออมเงินเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีจำนวนกว่า 500 คน เพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน และระบบบริการของ กอช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

, , , ,