วันนี้ (18 มี.ค.64) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเชิญในการบรรยายให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน การรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 14 กลุ่ม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 407 โรงเรียนครอบคลุมสามเณร 30,000 รูปทั่วประเทศไทย ซึ่งคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จะนำความรู้และสิทธิประโยชน์ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

, , , ,