นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมหารือแผนงานโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และนายสุรศักดิ์ อินทร์ศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือส่งเสริมการออมให้ครอบคลุมในสถานศึกษาภายใต้สังกัด ให้เกิดวินัยการออมตั้งแต่วัยเรียน สร้างความตระหนัก เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน และรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้มีมติให้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สช. เป็นโรงเรียนนำร่องส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

 

, , ,