แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ลงประกาศ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
PDF icon ดาวน์โหลด (641.5 KB) 07/06/2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
PDF icon ดาวน์โหลด (62.03 KB) 06/05/2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
PDF icon ดาวน์โหลด (1.37 MB) 07/01/2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
PDF icon ดาวน์โหลด (683.76 KB) 25/12/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
PDF icon ดาวน์โหลด (81.71 KB) 22/12/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 14
PDF icon ดาวน์โหลด (83.47 KB) 23/11/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
PDF icon ดาวน์โหลด (651.94 KB) 05/11/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12
PDF icon ดาวน์โหลด (170.48 KB) 30/10/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11
PDF icon ดาวน์โหลด (679.91 KB) 02/10/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
PDF icon ดาวน์โหลด (797.77 KB) 30/09/2563

Pages