แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ลงประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10
PDF icon ดาวน์โหลด (797.77 KB) 30/09/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
PDF icon ดาวน์โหลด (760.83 KB) 30/09/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
PDF icon ดาวน์โหลด (661.9 KB) 14/08/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
PDF icon ดาวน์โหลด (667.18 KB) 10/07/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
PDF icon ดาวน์โหลด (640.15 KB) 04/06/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
PDF icon ดาวน์โหลด (630.36 KB) 30/04/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
PDF icon ดาวน์โหลด (1.55 MB) 13/04/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
PDF icon ดาวน์โหลด (657.21 KB) 18/03/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
PDF icon ดาวน์โหลด (170.46 KB) 05/03/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDF icon ดาวน์โหลด (581.93 KB) 16/01/2563

Pages