โปรโมชันพิเศษ เมษา พาออม

เพียงคุณสมัครหรือส่งเงินออมต่อเนื่อง 1,200 บาทขึ้นไป

รับฟรี เสื้อยืด กอช.

ตั้งแต่วันนี้ -30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าของจะหมด

ออม 1,200 บาท แล้วลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://forms.gle/oKzKwDe4Xrbo4CXD7

สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000

หรือ แอ๊ดไลน์ http://bit.ly/koraorchor

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด