“กอช. มุ่งขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีเงินบำนาญใช้ยามเกษียณเป็นรายเดือนกับ กอช.”

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรม “กอช.ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน” โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน กองทุนการออมแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงการออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. สำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี ด้วยการออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี  ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาท/ปี และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ  ซึ่งตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิกได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช.  นอกจากนี้ กอช. ได้แนะนำวิธีการเก็บเงินให้น้อง ๆ นักเรียน ฝึกจัดการเงินตั้งแต่ในวัยเรียน โดยเก็บเงินวันละ10 บาท เมื่อสิ้นเดือนนำมาส่งออมกับ กอช. เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล เพิ่มอีก 150 บาท ในเดือนถัดไป เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง โดยมี คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลต่อไป ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ บุรีรัมย์, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ บุรีรัมย์, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ บุรีรัมย์, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ บุรีรัมย์, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ บุรีรัมย์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ บุรีรัมย์