วันนี้ (29 ต.ค. 64) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานมอบ รางวัล เพื่อขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการออม โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

 

, , , , , , ,