26 /3/64 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ ตลาด อตก. จตุจักร

วันที่  26 มีนาคม  2564  เวลา  9.00 น.- 15.00 น.

กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ ตลาด  อตก. เขตจตุจักร

มีการออกบูธ แนะนำ ส่งเสริมการออม รับสมัครสมาชิก 

สะสมเงินออมต่อเนื่อง  ร่วมกิจกรรม เพิ่มเพื่อน ไลน์ รับของชำร่วย 

สมัครสมาชิกในบูธ รับของชำรวย และประกัน PA มูลค่า  100,000  บาท คุ้มครอง 3 เดือน

วันที่กิจกรรม: ศุกร์, มีนาคม 26, 2564