Money Expo เชียงใหม่ 2020 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

วันที่กิจกรรม: ศุกร์, พฤศจิกายน 6, 2563 ถึง อาทิตย์, พฤศจิกายน 8, 2563