Money Expo 2021 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งาน Money Expo 2021 อิมแพค เมืองทองธานี 

ระหว่างวันที่  13-16 พ.ค  2564 

มีกิจกรรม รับสมัครสมาชิก แนะนำ ประชาสัมพันธ์ 

รับของชำร่วยในงาน 

วันที่กิจกรรม: พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564 ถึง อาทิตย์, พฤษภาคม 16, 2564