Banner Web_OL-02.jpg

สถานะกองทุนการออมแห่งชาติ

การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

 

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี

ปี

2564

ปี 2563
อัตราผลตอบแทน กอช. (ร้อยละ) -2.29 -1.28 -0.52 -1.35 0.82 2.48
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก* (ร้อยละ)   0.58 0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 9,955.60 ล้านบาท ณ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

- ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

กอช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565

-กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาททุกสัปดาห์

-กอช. ร่วมกับ DGA เพิ่มช่องทางการออมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช็กสิทธิ์ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม ผ่านแอป “ทางรัฐ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

-กอช. ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสมาชิก กอช. เพื่อการออมรับเงินบำนาญในอนาคต

-เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมสัมมนา "สวัสดิการสังคมถ้วนหน้าเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"

 

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

- ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

“กอช. สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้” เชิญชวนทุกท่านซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ พร้อมรับโปรโมชัน  บนเว็บไซต์ ThailandPostMart พิเศษ!! สำหรับ สมาชิก กอช. ออมเงินต่อเนื่อง 500 บาทขึ้นไป รับโค้ดส่วนลด ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 50 บาทฟรี
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 

-กอช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” ชิงเงินรางวัลมูลคารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565

-ส่งเงินออมสะสมผ่านไปรษณีย์ไทยวันนี้ รับเสื้อยืด กอช. ฟรี!! ถึง 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น

-กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาททุกสัปดาห์

-กอช. ชวนอาชีพอิสระวัยทำงานอายุ 30 ปี วางแผนการออมเงินวันละ 30 บาท รับบำนาญประมาณเดือนละ 3,000 บาท

-กอช. ชวนอาชีพอิสระสมัครออมเงิน พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี

-สมาชิก กอช. สมัครใช้บริการ “หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” เพื่อออมกับ กอช. ได้แล้ววันนี้

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคลิก

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เฟซบุ๊ก กอช.

วิดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่กิจกรรม หัวข้อ
26/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน (ตลาด อตก. จตุจักร )
24/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน ตลาดจตุจักร2 ตลาดเมืองมีน
19/07/2565 โครงการ กอช. ลงพื้นที่ตลาดชุมชน ตลาดรอบอนุสาวรีย์
18/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน (ตลาดนนทบุรี ตลาดปากเกร็ดฯ )
08/07/2565 โครงการ กอช.ลงพื้นที่ตลาดชุมชน ปากคลองตลาด 4 แห่ง ตลาดยอดพิมาน
01/07/2565 ประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ระดับพื้นที่ จ. ราชบุรี
30/06/2565 ประชุมส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ระดับพื้นที่ จ.นครปฐม
24/06/2565 ถึง 26/06/2565 งาน Thailand Smart Money เซ็นทรัล ระยอง สมัครและส่งเงินออมสะสมในงาน รับของชำร่วย
19/06/2565 ถึง 21/06/2565 จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมวินัยการออมกลุ่มนักเรียน สช.จ.เชียงใหม่
18/06/2565 พิธิลงนาม MOU ร่วมกับ พอช. สถานที่ จ.นครสวรรค์

Pages

ภาคีเครือข่าย