สรุปมติการประชุมคณะกรรมกองทุนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 12-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 11-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 10-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 9-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 8-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 7-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 6-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 5-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 4-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 3-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 2-2563.pdf
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 PDF icon ผลการประชุมคณะกรรมการ 1-2563.pdf