สมาชิก กอช. สามารถขอรับสมุดเงินออมสะสม (Passbook) ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ  

เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสาขาที่ใกล้บ้านท่าน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดทำสมุดเงินออมสะสม (Passbook) เพิ่มความอุ่นใจในการออมเงินมากยิ่งขึ้น สำหรับสมาชิกที่มีความต้องการรับสมุดเงินออมสะสม เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน ทั้งนี้ กอช. ชวนผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมโปรโมชันพิเศษประจำปี 2563” จับรางวัลพร้อมกันเดือนธันวาคม 2563 สอบถามโทร. 02-049-9000

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. ได้จัดทำสมุดเงินออมสะสม (Passbook) เป็นทางเลือกหนึ่งของการดูยอดเงินออมสะสม

ของสมาชิก กอช. เพิ่มความอุ่นใจในการออมเงินมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้ได้ทราบข้อมูลเงินออมเพื่อวางแผนอนาคตด้านการเงินของตนเองในวัยเกษียณ เพิ่มเติมจากเดิมที่สมาชิกสามารถดูยอดเงินออมสะสมของตนเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” โดยสมาชิกที่มีความต้องการรับสมุดเงินออมสะสม (Passbook) ต้องเป็นสมาชิก กอช. แต่ไม่จำเป็นว่าสมาชิกจะเคยสมัครสมาชิกที่ไหน หรือ ส่งเงินออมกับหน่วยรับสมัครใด สามารถติดต่อขอรับสมุดเงินออมสะสมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแสดงบัตรประชาชน ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ กอช. ชวนผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมโปรโมชันพิเศษประจำปี 2563” เพื่อเตรียมเป็นผู้โชคดีรับรางวัล อาทิ ทองคำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า โทรศัพท์มือถือ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

,