กอช. ชวนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต  ออมเงินกับ กอช. สร้างบำนาญยามเกษียณ เงินออมสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

        กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต ที่ไม่มีสวัสดิการด้านบำนาญ วางแผนออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

ด้วยการออมเงินกับ กอช. ทั้งนี้เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.”

        นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต ที่ไม่มีสวัสดิการด้านบำนาญ วางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ 60 ปี โดยตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัคร เพียงกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคาร

ของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

        สำหรับการออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 100% และเงินออมสะสมสมาชิกสามารถ

นำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออม กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่บังคับออมติดต่อกันทุกเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

  “คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

,