หมวดหมู่: ความรู้

วันที่บทความ: 26/11/2563

5 ตัวช่วยวางแผนลดหย่อนภาษีให้อยู่หมัด

          ใกล้สิ้นปีแล้ว เรามาเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการจัดการกับภาษีปี 2563 และหาตัวช่วยสำหรับ “การลดหย่อนภาษี” กันดีกว่า โดยตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีสามารถแบ่งง่ายๆ เป็น 5 หมวด ดังนี้

 

          หมวดลดหย่อนสำหรับตัวเอง ซึ่งเป็นค่าลดหย่อนภาษีที่เกิดจากตัวเอง และคนในครอบครัว อาทิ ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนบิดามารดา ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าฝากครรภ์และทำคลอด

          หมวดการออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกวางแผนการออมและการลงทุน โดยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF),กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มนักลงทุนมาก เพราะนอกจากจะนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังช่วยให้เรามีเงินก้อนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณได้อีกด้วย

         หมวดเงินบริจาค สำหรับคนที่ชอบทำบุญ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ อาทิ  การบริจาคทั่วไป การบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้จำนวน 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค

         หมวดมาตรการของรัฐ ในแต่ละปีรัฐบาลจะมีมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  และการซื้อบ้านหลังแรก ปี 2559 ในราคาไม่เกินหลังละ 3,000,000 บาท โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 20% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการช้อปดีมีคืนก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

          หมวดประกัน อาทิ ค่าประกันชีวิตทั่วไปและประกันสะสมทรัพย์ ค่าประกันสุขภาพบิดามารดา ค่าประกันสุขภาพตัวเอง รวมถึงค่าประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยค่าลดหย่อนภาษี  ในหมวดนี้เป็นการส่งเสริมให้เราเกิดความตระหนัก และมีการจัดการความเสี่ยงสำหรับตัวเองและครอบครัวได้

        ยังไม่สาย...อย่ารอช้ารีบเตรียมตัวเพื่อวางแผนลดหย่อนภาษี เพียงคุณมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา สามารถสมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสมกับ กอช. เพื่อวางแผนทางการเงินในอนาคต พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ รวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในปี 2564 ได้อีกด้วย อย่ารอช้า รีบเช็กสิทธิ ด่วน !! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ