กอช. ชวนออมสร้างบำนาญยามเกษียณ ลดหย่อนภาษีสิ้นปี ได้สูงสุด 13,200 บาท

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. วางแผนการเงินยามเกษียณ โดยเริ่มออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ทั้งนี้เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิก่อน การสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามโทร. 02-049-9000

             นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. วางแผนการออมเงิน

ไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี เริ่มออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมได้รับเงินเพิ่มตามช่วงอายุ โดยช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี ช่วงอายุมากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

             ทั้งนี้ ผู้ที่มีภาระภาษีบุคคล เมื่อสมัครออมเงินกับ กอช. เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 13,200 บาทต่อปี สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก

ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน

และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส  เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

  “คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

,