เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมออกบูธในกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการออมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช. แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงพนักงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ยังไม่มีสิทธิสวัสดิการ จำนวนกว่า 150 คน ณ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , ,