วันนี้ (18 ม.ค.64) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รวมถึงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่บ้านจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  โดยมีนางรอซานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6, 7 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา คณะกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งมอบให้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อไป

 

, , , , ,