วันนี้ (8 ก.พ. 64) นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ประจำปี 2563 ได้รับรางวัลที่ 1 ทองคำรูปพรรณมูลค่า 3 บาท แก่ นายสันติพงษ์ กาเผือก  (หลานชาย) ผู้รับมอบอำนาจมารับแทน นางสาวภัทราภรณ์  แสงทอง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสมาชิกที่ออมเงินสะสมกับ กอช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ กองทุนการออมแห่งชาติ