วันนี้ (12 มี.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง การวางแผนทางการเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตหลังอายุ 60 ปี โดยมี ว่าที่ นาวาเอกวีระเชษฐ์ ขยันทำ ผบ.กองการฝึกทหารใหม่ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีทหารกองประจำการ เข้าร่วมฟังบรรยาย และผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 2,300 คน ณ อาคารหมายเลข 8 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #นักเรียน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , , , , ,