เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 64  นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การออมเงิน กับ กอช." ในการประชุมภายใต้โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการออมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช. ให้แก่คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จำนวน 120 คน  ณ โรงแรมโกลเด้นซี  หัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 มี.ค. 64  นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม “Grab รวมใจ...พาแท็กซี่ไทยฝ่าโควิด” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการออมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณกับ กอช. แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ กว่า 200 คน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพฯ

และวันที่ 26 มี.ค. 64 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ออกบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช.  แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ พ่อค้า แม่ค้า  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ณ ตลาดสดองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (ตลาดสด อตก.)  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , ,