วันนี้ (22 เม.ย.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (MOU) กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน สร้างวินัยการออมและวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพผ่านการออมเงินกับ กอช. ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ฟื้นฟูการเงินภาคครัวเรือนไทย ภารกิจร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน Financial Literacy”

 

, , , ,