ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างคลังเอกสาร เพื่อจัดเก็บเอกสารของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (33.53 KB) 19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
PDF icon ดาวน์โหลด (246.8 KB) 09/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี พ.ศ. 2565
PDF icon ดาวน์โหลด (283.11 KB) 09/05/2565
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 
PDF icon ดาวน์โหลด (270.91 KB) 28/04/2565
จ้างเหมาผู้ดำเนินงานสนับสนุนด้านเอกสาร สำหรับฝ่ายทะเบียนสมาชิก จำนวน 1 อัตรา
PDF icon ดาวน์โหลด (252.9 KB) 27/04/2565
จ้างออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
PDF icon ดาวน์โหลด (271.32 KB) 27/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2565
PDF icon ดาวน์โหลด (552.52 KB) 27/04/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศบน Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (424.06 KB) 26/04/2565
งานจ้างพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิการเป็นสมาชิก สำหรับ e-statement กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (250.56 KB) 26/04/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรื้อถอนป้าย สติ๊กเกอร์ และซ่อมแซม ความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานในพื้นที่อาคารเพ็ญศรี
PDF icon ดาวน์โหลด (485.58 KB) 22/04/2565

Pages