ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (244.61 KB) 21/09/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ (กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
PDF icon ดาวน์โหลด (241.37 KB) 24/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับงวดปีบัญชี 2567
PDF icon ดาวน์โหลด (270.68 KB) 16/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น “SMS” สำหรับสมาชิก กอช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
PDF icon ดาวน์โหลด (513.2 KB) 25/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงาน กอช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (40.04 KB) 11/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการพิมพ์และบริหารจัดการสมุดเงินออมกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (289.96 KB) 11/07/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณา กอช. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
PDF icon ดาวน์โหลด (229.53 KB) 07/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของการคิดเงินบำนาญและความเหมาะสมของนโยบายลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ (
PDF icon ดาวน์โหลด (262.95 KB) 07/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นามบัตรผู้บริหารและพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (547.14 KB) 05/07/2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 (เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566)
PDF icon ดาวน์โหลด (320.02 KB) 04/07/2566

Pages