ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดพิมพ์เพื่อแก้ไข และเพิ่มเนื้อหาในรายงานประจำปี 2559 กองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (606.21 KB) 29/09/2565
ประกาศผู้ชนะงานจ้างผู้ดำเนินการจัดส่งข้อความสั้น “SMS” สำหรับสมาชิก กอช.
PDF icon ดาวน์โหลด (504.34 KB) 29/09/2565
ประกาศผู้ชนะงานจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับงวดปีบัญชี 2566 โดยวิธีคัดเลือก
PDF icon ดาวน์โหลด (444.59 KB) 16/09/2565
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ดำเนินงานสนับสนุน สำหรับฝ่ายทะเบียนสมาชิก จำนวน 1 อัตรา
PDF icon ดาวน์โหลด (32.3 KB) 15/09/2565
ประกาศผู้ชนะงานซื้อ TLS และ SSL Certificate เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
PDF icon ดาวน์โหลด (35.26 KB) 15/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
PDF icon ดาวน์โหลด (275.38 KB) 02/09/2565
ประกาศผู้ชนะเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 1 เครื่อง
PDF icon ดาวน์โหลด (28.51 KB) 23/08/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อซองไปรษณีย์พลาสติก และแฟ้มพลาสติกใส A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (429.44 KB) 18/08/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2558 และปี 2559 กองทุนการออมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (486.4 KB) 18/08/2565
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กอช. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี (MCOT HD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (34.41 KB) 27/07/2565

Pages