ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของระบบทะเบียนสมาชิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (477.09 KB) 30/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาพื้นที่คูหามาตรฐานสำหรับออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Thailand Smart Money 2023 
PDF icon ดาวน์โหลด (47.5 KB) 21/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
PDF icon ดาวน์โหลด (231.77 KB) 20/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารเงินลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (233.46 KB) 20/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 เพื่อใช้เป็นสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ
PDF icon ดาวน์โหลด (369.19 KB) 01/03/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการมอบสิทธิ์ประโยชน์แก่ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (329.97 KB) 28/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน Time Attendance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (348.43 KB) 28/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาพื้นที่คูหามาตรฐานแบบไม่มีโครงสร้างฯ  Money Expo 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (326.26 KB) 27/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) 
PDF icon ดาวน์โหลด (301.29 KB) 22/02/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งบูธสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข
PDF icon ดาวน์โหลด (467.62 KB) 24/01/2566

Pages