ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อฟีเจอร์ Line OA สำหรับใช้สื่อสารภายในกับพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (239.32 KB) 14/05/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบกราฟิกดีไซน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหลักของ กอช. และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (234.98 KB) 13/05/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตของสมนาคุณ ปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
PDF icon ดาวน์โหลด (249.43 KB) 24/04/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของรางวัลจัดส่งเสริมการตลาด สำหรับสมัครและออมต่อเนื่องผ่านทรู มันนี่ โดยวิธีคัดเลือก
PDF icon ดาวน์โหลด (242.07 KB) 17/04/2567
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯ
PDF icon ดาวน์โหลด (263.28 KB) 03/04/2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 1ฯ
PDF icon ดาวน์โหลด (615.28 KB) 02/04/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผู้ดำเนินงานสนับสนุนด้านเอกสาร สำหรับฝ่ายทะเบียนสมาชิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (501.9 KB) 29/03/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (330.17 KB) 28/03/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสิทธิการใช้งานระบบบริหารจัดการงานบุคคล (HRIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDF icon ดาวน์โหลด (219.16 KB) 25/03/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดหาพื้นที่คูหามาตรฐานสำหรับออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Thailand Smart Money 2024
PDF icon ดาวน์โหลด (269.97 KB) 22/03/2567

Pages