“กอช. อำนวยความสะดวกสมาชิก ครอบคลุมทุกช่องทาง”

 

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ที่มีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก กอช. ได้ตามวันและเวลาทำการตามหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน ไว้ใช้หลังเกษียณรายเดือนเมื่ออายุ 60 ปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญรายเดือนให้แก่ผู้ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ ที่มีช่วงอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รับจ้างทั่วไป เป็นต้น ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล สร้างหลักประกันเงินออมรายเดือนไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครและสมัครสมาชิก ได้ตามวันและเวลาหน่วยรับสมัครของ กอช. ดังนี้

  1.วันและเวลาทำการของธนาคารแต่ละแห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส., ธอส., กรุงไทย และออมสิน

  2.จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ, สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

  3.เวลา 08.30 – 22.30 น. ทุกวัน ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ, แอปพลิเคชั่น “กอช.” และเว็บไซต์ “กอช.” ( )

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000

 

 

ไฟล์เอกสาร: PDF icon 1.ข่าวฉบับเต็ม1.pdf