กอช. เชิญชวนแรงงานนอกระบบ สร้างเงินบำนาญรายเดือนหลังเกษียณ”

 

       กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล อายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นต้น และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 สมัครออมเงินกับ กอช. เพื่อเติมเต็มเงินออม ไว้ใช้รายเดือนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช.  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนแรงงานนอกระบบ ที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 60 ปี อาทิ พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3  ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ

       สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 สามารถสมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช.  ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช. 3 ต่อทั้งนี้ กอช. ยกระดับการอำนวยความสะดวกให้สมาชิก สามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน (Application) “กอช.” ตามขั้นตอนดังนี้

                        ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐ ในแต่ละช่วงอายุของสมาชิก                     

                                    •   ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                        โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
                                    •   ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                        โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
                                    •   ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                        โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

                        ต่อที่ 2  ผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบที่นำไปลงทุน รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทน

                                         การลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร
                        ต่อที่ 3  ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

          ทั้งนี้ กอช. ยกระดับการออมเงินผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) “กอช.” ด้วยสมาร์ท   โฟนเพียงเครื่องเดียวสามารถเข้าถึงช่องทางบริการออมเงินของ กอช. แบบครบวงจร ทั้งการตรวจสอบสิทธิก่อนสมัคร การสมัครสมาชิก การคำนวณบำนาญให้ตนเองหรือผู้อื่น การดูข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ   เช็คบัญชีเงินออมของคุณได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดแอปฯ กอช. ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และเพลย์สโตร์ (Play Store) โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “กอช.” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูล สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม     เทสโก้โลตัส รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ”

 

 

ไฟล์เอกสาร: PDF icon 2.ข่าวฉบับเต็ม2 .pdf