กอช. เชิญชวนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประกวดชิงรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น” ที่ส่งเสริมการออม”

 

        กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้นกล้าการออม ประกวดชิงรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น” ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงวินัยในการออมเงินกับ กอช. ทั้งนี้สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้นกล้าการออม ประกวดชิงรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น” ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงวินัยในการออมเงินกับ กอช. ได้มีเงินออมตั้งแต่กำลังศึกษา สร้างความมั่นคงเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปีเป็นรายเดือน ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีเป็นต้นไป สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.nsf.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ต่อ 515 หรือที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ กองทุนการออมแห่งชาติ

 

 

,