กอช. ชวนแรงงานนอกระบบสมัครออมเงินพร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี”

 

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนแรงงานนนอกระบบผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดๆจากรัฐ สมัครออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเริ่มต้นออมที่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไม่บังคับต้องออมเท่ากันทุกเดือน ไม่บังคับออมติดต่อกันทุกเดือน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. 3 สิทธิประโยชน์ ตรวจสอบสิทธิการสมัครแอปพลิเคชัน “กอช.”

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เปิดเผยว่า เชิญชวนแรงงานนนอกระบบผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ สมัครออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ที่ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันหลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี โดยเริ่มต้นออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อยเป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่บังคับออมติดต่อกันทุกเดือน สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ที่ได้รับ มีดังนี้

                 ประโยชน์ที่ 1 ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิกแต่ละคน
                                  - ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
                                  - ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
                                  - ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท
                 ประโยชน์ที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน
                 ประโยชน์ที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

                 ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”
(*เงื่อนไขการรับเงินสมทบเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่ กอช. กำหนด)

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม 

,
ไฟล์เอกสาร: PDF icon 3.ข่าวฉบับเต็ม3.pdf