““กอช. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมปี 62 ให้สมาชิกทั่วประเทศ ก.พ. นี้”

 

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เริ่มจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออม ประจำปี 2562 ให้สมาชิกทั่วประเทศ ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งรู้ยอดรวมเงินออมจนถึงปี 2562    และใช้เป็นหลักฐานยื่นขอลดหย่อนภาษี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เปิดเผยว่า กอช. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (Statement) ประจำปี 2562 ให้สมาชิกกว่า 2,335,085 คนทั่วประเทศทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งใบแจ้งยอดนับเป็นเอกสารแสดงว่าผู้ได้รับนั้น เป็นสมาชิก กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ พร้อมแจ้งรายละเอียดยอดเงินออมสะสมของสมาชิก ยอดเงินที่รัฐสมทบ และผลประโยชน์จากการลงทุน จนถึงสิ้นปี 2562 โดยการส่งใบแจ้งยอดเป็นรายปี เพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลของบัญชีที่ครบถ้วนตลอดทั้งปี เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับสมาชิกประกอบการวางแผนออมกับ กอช. ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะการออมกับ กอช. นับเป็นการลงทุนระยะยาว โดยมีรัฐสมทบเงินออม เพื่อมีโอกาสรับเงินบำนาญตลอดชีพหลังอายุ 60 ปี

                           สำหรับใบแจ้งยอดยังสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ซึ่งสมาชิก กอช. สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่สมาชิกส่งเงินออมสะสมเข้า กอช. เฉพาะภายในปี 2562 ได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท หากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

                           ทั้งนี้ สมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช. / Line: @nsf.th และสมัครเป็นสมาชิก กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อสมัครได้ที่หน่วยบริการของ กอช. อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

กอช. “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

 

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

ไฟล์เอกสาร: PDF icon 2.ข่าวฉบับเต็ม2.pdf