กอช. ชวนออมเงินให้คนที่คุณรัก ในเดือนแห่งความรัก

                    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการใด ๆ จากรัฐ มอบเงินออมให้คนที่คุณรัก ในช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรัก เพื่อคนที่คุณรัก ได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.”

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ขอเชิญชวนประชาชน มอบเงินออมให้กับคนที่คุณรัก ในช่วงเดือนแห่งความรัก เพื่อที่คนที่คุณรักจะได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี โดยผู้ที่จะเป็นสมาชิก กอช. จะต้องไม่มีสวัสดิการใดๆ จากรัฐ เพียงมีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ที่ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น โดยเริ่มต้นออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย ออมเงินเมื่อพร้อม สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ทันที 4 ต่อ 

                 ต่อที่ 1 ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิกแต่ละคน
                                  - ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                    โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท
                                  - ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                    โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
                                  - ช่วงอายุมากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง
                                    โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท
                  ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน
                  ต่อที่ ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม
                 ต่อที่ 4 รับความคุ้มครองประกันภัยจากไทยประกันภัย*

                 ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

(*เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน))

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม

,
ไฟล์เอกสาร: PDF icon 4.ข่าวฉบับเต็ม4.pdf